Hulp bediening

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken:

Bedienen van gasten

– aanvoeren en serveren van bestellingen; 
– zo nodig opnemen van aanvullende bestellingen;

– afruimen van tafels.

Verrichten van werkzaamheden met betrekking tot voorbereiding van de bediening

– verzorgen van mise en place, klaarmaken van tafels;
– opruimen en schoonmaken.

Controleren en verantwoorden van ontvangen gelden.

Opleidingsniveau:

– Mbo Gastheer/Gastvrouw Niveau 2 (bbl of bol)
– Havo/VWO

Leeftijd:

– Vanaf 16 jaar

Klik hier voor het sollicitatie formulier!